Välkommen till Vialin AB

Vialin AB erbjuder kvalificerad konsulthjälp och ledarskaps-utbildning. 


Vi erbjuder personlig utveckling och ledarutveckling för:
- Privata företag
- Offentliga verksamheter.
Till privatpersoner erbjuder vi coaching, samtal, terapi, och annat stöd i bevärliga situationer.

Vi har bred erfarenhet av att ge stöd och hjälp inom både offentlig och privat sektor. Vi arbetar lösningsfokuserat med individens och organisationens inneboende möjligheter och anpassar insatsen efter kundens behov. Vi ger handledning och utbildning direkt i styrelsen eller arbetsgruppen. Vi erbjuder också utbildningar i olika ämnen på flera platser i landet där det passar er. 

Socionomkonsult

Vi erbjuder socialtjänsten hjälp med konsulter för att täcka era behov av chef eller handläggare. 

Våra konsulter kan ta längre eller kortare uppdrag, heltid eller deltid beroende av uppdrag. Även enstaka barnutredningar eller vårdnadsutredningar kan utföras på olika håll i landet.

Social omsorg

Vår verksamhet Aurora Omsorg, bedriver social hemtjänst enligt LOV i Bromma, Stockholm. Se mer på hemsidan för Aurora.