Välkommen till Vialin AB

Vialin AB erbjuder kvalificerad konsulthjälp och ledarskaps-utbildning. 


Vi erbjuder personlig utveckling och ledarutveckling för:
- Privata företag
- Offentliga verksamheter.
Till privatpersoner erbjuder vi coaching, samtal, terapi, och annat stöd i bevärliga situationer.

Vi har bred erfarenhet av att ge stöd och hjälp inom både offentlig och privat sektor. Vi arbetar lösningsfokuserat med individens och organisationens inneboende möjligheter och anpassar insatsen efter kundens behov. Vi ger handledning och utbildning direkt i styrelsen eller arbetsgruppen. Vi erbjuder också utbildningar i olika ämnen på flera platser i landet där det passar er. 

Socionomkonsult

Vi erbjuder socialtjänsten hjälp med konsulter för att täcka era behov av chef eller handläggare. 

Våra konsulter kan ta längre eller kortare uppdrag, heltid eller deltid beroende av uppdrag. Även enstaka barnutredningar eller vårdnadsutredningar kan utföras på olika håll i landet.

Social omsorg

Vår verksamhet Aurora Omsorg, bedriver social hemtjänst enligt LOV i Bromma, Stockholm. Se mer på hemsidan för Aurora.

Dataskydd

Vi samlar in och behandlar personuppgifter för att kunna ingå och fullgöra avtal med personer och företag. I vissa fall kan vi komma att anlita personuppgiftsbiträden. 
Personuppgifterna kan komma att lämnas ut till tredje part om det följer av författning eller berättigat intresse att lämna ut personuppgifterna till sådan part, exempelvis ett försäkringsbolag.

Om vi har dina personuppgifter så har du rätt att få information om dessa. Du kan begära rättelse av felaktigheter, radering av personuppgifter, rätt att invända mot behandling som stöder sig på intresseavvägning. Du, som konsument, har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen om du anser att vår behandling av personuppgifter strider mot dataskyddsförordnigen.

Dataskyddsombud: sofia.alves