Våra verksamheter

Vialin AB erbjuder kvalificerad konsulthjälp och utbildningar .
  Vi erbjuder personlig utveckling och ledarutveckling för:
- Privata företag 
- Offentliga verksamheter.   

 Vi har bred erfarenhet av att ge stöd och hjälp inom både offentlig och privat sektor. Vårt mål är att arbeta lösningsfokuserat med individens och organisationens inneboende möjligheter och anpassar insatsen efter kundens behov. Vi ger handledning och utbildning direkt i styrelsen eller arbetsgruppen. 


Privatpersoner

Till privatpersoner erbjuder vi coachning, samtal, terapi, och annat stöd i besvärliga situationer.


Ledarskapsutbildningar

Vi erbjuder utbildningar i olika ämnen på flera platser i landet där det passar er.


Socionomkonsult

Vi erbjuder socialtjänsten hjälp med konsulter för att täcka era behov av chef eller handläggare.

Våra konsulter kan ta längre eller kortare uppdrag, heltid eller deltid beroende av uppdrag. Även enstaka barnutredningar eller vårdnadsutredningar kan utföras på olika håll i landet.


Egenanställning

Vill du eller skulle du vilja starta eget? Tycker du att det är krångligt med administration?

Du kan vara anställd hos oss men arbete under eget varumärke. Vi sköter all administration och har ett konto för dina pengar.

Vi erbjuder även tjänster inom:

- Bokföring: löpande bokföring, skattedeklarationer
- HR: löner och personaladministration
- Övrig administration


Social omsorg

Vår verksamhet Aurora Omsorg, bedriver social hemtjänst enligt LOV i  Stockholm.
För mer information, besök gärna Aurora Omsorgs hemsida