Jobba hos oss

Chef för vår hemtjänst (Aurora Omsorg)

Vår nuvarande chef går snart i pension och vi söker därför en person som kan axla ansvaret för vår hemtjänst.
Vi bedriver hemtjänst enligt LOV (Lag Om Valfrihet) och har avtal med Stockholms stad. Verksamheten är uppdelad i mindre enheter som är uppdelade geografiskt i västra Stockholm. Varje enhet har en ansvarig verksamhetskoordinator. Verksamhetskoordinatorn är direkt underställd chefen för vår hemtjänst.

Vi söker nu en person med lämplig högskoleutbildning och lång erfarenhet som chef/arbetsledare inom hemtjänst och/eller annan äldreomsorg. 
Högskoleutbildningen ska ha lämplig äldreomsorgsinriktning.

Du ska självständigt kunna leda vår hemtjänstverksamhet och svara för löpande verksamhetsutveckling,  egenkontroll, rekrytering och andra personalfrågor.
Stabshjälp finns bland annat i form av ekonomihandläggare och controller. 
Hemsida till hemtjänsten:  http://auroraomsorg.se

Ansökan sänds med e-post till "jobb@vialin.se".
Kontaktinfo hittar du på /om-oss