Om oss

Vialin AB består av en styrelse och ledning som tillsammans har lång erfarenhet inom social omsorg. 
Tommy Falk, vd, auktoriserad socionom
Annika Lissel, fil.mag, socionom

Sverker Falk-Lissel, vice vd, juristKontakt
E-post: info@vialin.se 
Tommy Falk, e-post tommy.falk@vialin.se 

Dataskydd

Vi samlar in och behandlar personuppgifter för att kunna ingå och fullgöra avtal med personer och företag. I vissa fall kan vi komma att anlita personuppgiftsbiträden.
Personuppgifterna kan komma att lämnas ut till tredje part om det följer av författning eller berättigat intresse att lämna ut personuppgifterna till sådan part, exempelvis ett försäkringsbolag.

Om vi har dina personuppgifter så har du rätt att få information om dessa. Du kan begära rättelse av felaktigheter, radering av personuppgifter, rätt att invända mot behandling som stöder sig på intresseavvägning. Du, som konsument, har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen om du anser att vår behandling av personuppgifter strider mot dataskyddsförordnigen.

Dataskyddsombud: sofia.alves

Info@vialin.se , telefon: 08-668 09 00